Remedial teaching & huiswerkbegeleiding
Heeft uw kind problemen met rekenen, lezen, spelling of met een ander vak op de basisschool, dan kunt u bij mij langskomen voor hulp. Kinderen kunnen erg onzeker worden als het leren niet goed lukt. De kans op achterstand vermindert op het moment dat er gericht aan het leerprobleem gewerkt wordt. Is uw kind de grip op het huiswerk kwijt? Ook hierin kan ik een rol spelen.
Klik hier voor meer informatie

Hubrina Dekker

Remedial teacher

Mijn naam is Hubrina Dekker, ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen. Sinds maart 2013 ben ik eigenaar van Rt-Praktijk Charlois. Ik heb lang als groepsleerkracht voor de klas gestaan, in het regulier basisonderwijs en in het speciaal onderwijs. In juli 2013 heb ik mijn studie Remedial Teaching aan het Seminarium voor Orthopedagogiek afgerond en ik ben nu gediplomeerd Master SEN (Special Educational Needs, specialist leren).
Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers, de LBRT.

Werken met kinderen heb ik altijd graag gedaan, eerst voor de klas en nu heel gericht met 1 kind of een klein groepje kinderen. Heeft uw kind problemen met rekenen, lezen, spelling of met een ander vak op de basisschool, dan kunt u bij mij langskomen voor hulp. Kinderen kunnen erg onzeker worden als het leren niet goed lukt. De kans op achterstand vermindert op het moment dat er gericht aan het leerprobleem gewerkt wordt.
Ook voor huiswerkbegeleiding kunt u voor uw kind bij mij terecht, zie de pagina “Huiswerkbegeleiding”.

Gratis intake

In een gratis intake gesprek vertel ik u wat ik voor u en uw kind kan betekenen. Neem gerust contact met mij op voor verdere informatie!

Remedial teaching

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is specialistische hulp voor kinderen waarbij het leren niet verloopt zoals men verwacht. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat een kind een leerstoornis heeft zoals dyslexie of dyscalculie, maar dat hoeft natuurlijk niet. Soms heeft een kind tijdelijk moeite met een bepaald onderwerp bij rekenen of spelling. Daarbij is het wel belangrijk dat de problemen zich niet te lang opstapelen. Mijn hulp kan hierbij goed ingezet worden.

Ik zoek als remedial teacher naar de kern van het leerprobleem. Dit doe ik met behulp van het didactisch onderzoek (afnemen van één of meerdere toetsen en observatie). Soms is het probleem klein maar de problemen kunnen ook veel dieper zitten. Wanneer helder is wat het probleem is, gaan het kind en ik met heldere doelen (individueel handelingsplan) aan het werk. Dit plan is maatwerk, want geen enkel kind is hetzelfde en daardoor uniek!

Doelgroep

Kinderen van 4 tot ongeveer 14 jaar kunnen bij Rt-Praktijk Charlois terecht. Het maakt niet uit of uw kind op een reguliere school, sbo of op een cluster school zit.

Werkwijze

1. Intake ouders en kind

Ik heb een intakegesprek met u als ouders en uw kind. U en uw kind vertellen mij welke problemen er zijn. De te verwachten stappen en kosten worden met u besproken.
U vult een intake formulier in.

2. Ik neem contact op met de leerkracht

Door met de leerkracht te praten hoor ik hoe men op school het leerprobleem van uw kind ziet. Als het lukt wordt ook u als ouder bij dit gesprek uitgenodigd. Met elkaar weten we altijd meer en komen we tot betere afspraken.

3. Start van de behandeling bij minder grote achterstand

Soms kan ik snel aan het werk met een kind. U krijgt dan van mij een Opdrachtbevestiging met hierin mijn plan van aanpak en algemene afspraken die we gemaakt hebben. Na de ondertekening hiervan, kunnen de behandelingen starten.

4a. Start van de behandeling bij grotere achterstand

Soms zijn de problemen veel groter en zal er, met behulp van toetsen en observatie, gekeken moeten worden welke achterstand er precies is. Ik breng u op de hoogte van de uitkomst van dit didactisch onderzoek.

4b. Individueel Handelingsplan

Ik maak een Individueel Handelingsplan. In het IHP staan de doelen, beschreven. Dit plan bespreek ik met u en wanneer we het eens zijn over de inhoud, wordt het plan door u en mij ondertekend.
Daarnaast krijgt u nog een Opdrachtbevestiging met hierin de algemene afspraken die we gemaakt hebben.

Huiswerk begeleiding

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die problemen hebben met de planning van hun huiswerk, of niet weten hoe zij een toets moeten voorbereiden, kunnen begeleiding van mij krijgen.

Ook kunnen leerlingen bij mij terecht als u op zoek bent naar een rustige leeromgeving.

Remedial teaching op school

60
per uur
(45 kind contact 15 min verslaglegging/voorbereiding)
  • Individuele begeleiding is noodzakelijk bij remedial teaching. Elk kind ontvangt een unieke benadering

Voor scholen:

RT-Praktijk Charlois wordt vaak ingeschakeld om leerlingen te helpen met achterstand die opgelopen binnen diverse leergebieden. Ik bied begeleiding op maat en werk altijd doelgericht in samenspraak met de ouders en de school

Voor particulieren:

Ben je een kind of ouder zonder verwijzing van school. Dan hanteer ik een ander tarief.  

Maak een afspraak